Sit Natura 2000 Campia Crisurilor

BackOffice Tools
Sâmbătă, 17 Septembrie 2011 22:33

Reglementări

În Complexul AP Crișuri sunt permise activităţi de turism şi de educaţie, cu respectarea regulilor de vizitare a Complexului AP Crișuri.

Punctele de acces în Complexului AP Crișuri se află în:
Chișineu Criș – DN 79, Socodor – DN 79A, Grăniceri –  DJ 709B, Sintea Mare – DN 79A, DJ 793, Mișca – DC 794.

În zonele de protecţie integrală activităţile de ecoturism sunt permise dacă nu necesită realizarea de construcţii-investiţii.

Întreţinerea marcajelor turistice, deschiderea de noi trasee şi amplasarea panourilor indicatoare şi informative se face de către sau numai cu aprobarea Asociației Excelsior.

Camparea pe teritoriul Complexului AP Crișuri este permisă numai în locurile marcate şi  special delimitate în acest scop. Săparea de șanțuri in jurul corturilor sau utilizarea oricăror materiale de origine vegetală (ferigi, muşchi) sub corturi este interzisă; Este interzisă camparea în locuri în care se întâlnesc deșeuri de orice fel pe o rază de 20m. În cazul nerespectării acestei reguli se pot aplica amenzi, în cuantumul stabilit prin prezentul regulament.

Aprinderea focului pe teritoriul Complexului AP Crișuri se reglementează astfel:
(1) Focurile sunt permise doar în vetrele special amenajate în acest scop. 
(2) Este interzisă  aprinderea focului în fondul forestier sau la o distanță mai mică de 100 m de limita acestuia.

Regimul deşeurilor pe teritoriul Complexului AP Crișuri se reglementează astfel:
(1) Este interzisă abandonarea deşeurilor de orice fel pe teritoriul Complexului AP Crișuri;
(2) Turiştii au obligaţia de a evacua deşeurile pe care le generează pe timpul vizitării Complexului AP Crișuri;
(3) Deşeurile vor fi evacuate şi se lasă doar în locuri special amenajate pentru colectare;
(4) Responsabilitatea depozitării temporare a deşeurilor la cabane cu respectarea condiţiilor legale, astfel încât să nu existe posibilitate de acces pentru câini şi animale sălbatice, revine gestionarilor cabanelor în cauză; 
(5) Responsabilitatea evacuării deşeurilor menajere provenite din activitatea cabanelor sau altor construcţii de utilitate publică sau aflate in proprietate privata revine administratorilor acestora.

Se interzice tăierea, ruperea sau scoaterea din rădăcini a arborilor, puieţilor sau lăstarilor, precum şi însuşirea celor rupţi sau doborâţi de fenomene naturale sau de către alte persoane.

Se interzice culegerea sau recoltarea în vederea comercializării de specii de floră, fauna, și altor eșantione de origine naturală din fondul forestier naţional, altele decât cele aflate sub regim strict de protecţie, fără acordul  unităţilor silvice sau al proprietarului, precum şi nerespectarea normelor tehnice specifice, elaborate de autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură.Se interzice recoltarea de fructe de pădure, de ciuperci și de plante medicinale, în scop comercial, fără avizul custodelui Complexului AP Crișuri.

Accesul câinilor în zonele de protecție integrală ale Complexului AP Crișuri este permis doar în condiţiile în care câinii sunt ţinuţi permanent în lesă.

Perturbarea liniştii în zonele de protecție integrală ale Complexului AP Crișuri este strict interzisă.

Este strict interzisă distrugerea sau degradarea panourilor informative şi indicatoare,  precum şi a plăcilor, stâlpilor sau a semnelor de marcaj de pe traseele turistice.

Este strict interzisă degradarea refugiilor, adaposturilor, podețelor, barierelor, marcajelor turistice, panourilor informative sau a oricarei alte constructii ori amenajari de pe teritoriul Complexului AP Crișuri.

Spălatul maşinilor sau  a altor obiecte ce pot cauza poluarea, precum şi utilizarea detergenţilor, în apele curgătoare şi în lacuri este interzisă.

Competiţiile şi manifestările de grup de orice fel se organizează pe teritoriul Complexului AP Crișuri doar cu avizul Asociației Excelsior şi al celorlalţi administratori/deţinători legali de terenuri.

Asociația Excelsior monitorizează turismul pe teritoriul Complexului AP Crișuri, în vederea stabilirii impactului acestei activităţi asupra florei şi faunei din Complexul AP Crișuri şi a măsurilor de protecţie ce se impun, inclusiv a celor de restricţionare a accesului turiştilor, dacă acest lucru este necesar pentru conservare.

Pentru speciile de plante şi animale sălbatice terestre, acvatice şi subterane, care se afla sub regim strict de protecţie, precum şi pentru speciile incluse în lista roşie naţională şi care trăiesc atât în ariile naturale protejate, cât şi în afara lor, sunt interzise:
a) orice forma de recoltare, capturare, ucidere, distrugere sau vătămare;
b) perturbarea intenţionată în cursul perioadei de reproducere, de creştere, de hibernare şi de migraţie;
c) distrugerea şi/sau culegerea intenţionată a cuiburilor şi ouălor din natură;
d) deteriorarea şi/sau distrugerea locurilor de reproducere sau odihnă;
e) recoltarea florilor şi fructelor, culegerea, tăierea, dezrădăcinarea sau distrugerea cu intenţie a acestor plante în habitatele lor naturale;
f) vânarea speciilor de păsări prevăzute în anexa nr. 5C (OUG 57/2007) în perioadele de reproducere şi creştere a puilor;
g) vânarea speciilor de păsări migratoare prevăzute în anexa nr. 5C (OUG 57/2007), în perioada lor de reproducere sau pe parcursul rutei de întoarcere spre zonele de cuibărit;
h) capturarea sau uciderea speciilor de fauna sălbatica prevăzute în anexele nr. 5A, 5B, 5C, 5D şi 5E(OUG 57/2007).

Este interzisă intrarea în perimetrul zonelor de protecţie integrală, în porţiunile închise accesului public, fără permisul de acces eliberat de Asociația Excelsior.

Last modified on Duminică, 21 Octombrie 2012 23:39
More in this category: « Materiale de promovare

Evenimente Culturale

Sondaj

Nominalizati o specie emblematica din Campia Crisurilor?

Statistici


Vzitatori astazi:9
Vzitatori ieri:15
Vzitatori total:107572
Maxim de vizitatoris:2012-04-26