Sit Natura 2000 Campia Crisurilor

BackOffice Tools

Procedura de avizare a activitatilor

Procedura de avizare a activităţilor/planurilor/proiectelor în Complexul AP Crișuri: Desfăşurarea activităţilor este permisă în urma avizării emise de către Asociaţia Excelsior, în
baza unei  solicitari în forma scrisă înaintată custodelui Complexului AP Crișuri, și care va cuprinde
(după caz), următoarele:

  • - adresă de înaintare;
  • - descrierea activităţilor pentru care se solicita autorizaţia;
  • - detalii tehnice de execuţie a lucrărilor;
  • - durata pentru care se solicită autorizaţia (inclusiv material cartografic privind încadrarea în Complexul AP Crișuri);
  • - locul unde se desfasoara activitatea;
  • - metodele şi tehnicile de lucru;
  • - datele de contact ale persoanei care solicită avizul.


După consultarea documentaţiei Asociaţia Excelsior va transmite solicitantului avizului o adresă pentru a cere, dacă este cazul, completarea acesteia, inclusiv cu informaţii referitoare la impactul activităţii asupra speciilor și habitatelor de importanţă naţională sau comunitară de pe teritoriul Complexului AP Crișuri.

Dacă documentaţia a fost suficientă pentru enunţarea unui răspuns definitiv al custodelui, acesta va înainta solicitantului avizului un răspuns, pozitiv sau negativ, cu sau fără condiţii suplimentare de respectat la implementarea activităţii/planului/proiectului.

Pentru analiza documentaţiei de avizare Asociaţia Excelsior poate percepe o taxă, în cuantumul prezentat în prezentul regulament, conform OM nr. 1142/23.07.2010.

Avizul va fi înaintat beneficiarului la datele de contact menţionate de către acesta în adresa de înaintare a documentaţiei de avizare, prin fax sau e-mail. La solicitarea expresă a beneficiarului avizul poate fi transmis în original prin serviciile de poștă sau curierat.

Adresa de corespondenţă cu Asociaţia Excelsior, privind eliberarea avizelor, este cea menţionată în Capitolul VII – Dispoziţii finale, art. 77, din prezentul regulament.

Pentru situaţii speciale, avizele se obţin în urmatoarele condiţii, conform OUG
57/2007 art. 22, pct. 6:
(1)  intervenţiile  pentru  menţinerea  habitatelor  în  vederea  protejării  anumitor  specii, grupuri de specii sau comunităţi biotice care constituie obiectul protecţiei, în baza aprobării autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului, a planului de acţiune provizoriu, elaborat în acest scop de Asociaţia Excelsior şi valabil până la intrarea în vigoare a planului de management;
(2) intervenţiile în scopul reconstructiei ecologice a ecosistemelor naturale şi al reabilitării unor ecosisteme necorespunzătoare sau degradate, la propunerea Asociaţiei Excelsior, în baza aprobării de către autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului;
(3) acţiunile de înlaturare a efectelor unor calamităţi, la propunerea custodelui Complexului
AP Crișuri, în baza aprobării autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului. În cazul în care calamităţile afectează suprafeţe de pădure, acţiunile de înlaturare a efectelor acestora se fac la propunerea custodelui Complexului AP Crișuri, în baza aprobării autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură;
(4) acţiunile de combatere a înmulţirii în masă a dăunătorilor forestieri, care necesită evacuarea materialului lemnos din pădure, în cazul în care apar focare de înmulţire, la propunerea custodelui Complexului AP Crișuri, în baza aprobării autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură.

Last modified on Miercuri, 24 Octombrie 2012 19:34
More in this category: « Documentatii avizare

Evenimente Culturale

Sondaj

Nominalizati o specie emblematica din Campia Crisurilor?

Statistici


Vzitatori astazi:9
Vzitatori ieri:15
Vzitatori total:107572
Maxim de vizitatoris:2012-04-26