Sit Natura 2000 Campia Crisurilor

BackOffice Tools

Despre Noi

Situl Natura 2000 ROSPA0015 CÂMPIA CRIȘULUI ALB ȘI CRIȘULUI NEGRU și al ariilor naturale protejate conexe ROSCI0048 CRIȘUL ALB, ROSCI0231 SOLURILE SĂRĂTURATE SOCODOR,  2.97 REZERVAȚIA DE SOLURI SĂSĂTURATE SOCODOR, VI.1 PĂDUREA LUNCA - COLONIE DE STÂRCI, VI.2 PĂDUREA SOCODOR - COLONIE DE STÂRCI se află în administrarea Asociației Pentru Promovarea Valorilor Naturale și Culturale ale Banatului și Crișanei, ONG EXCELSIOR.

Asociaţia a fost înfiinţată la începutul anului trecut, având ca membri fondatori opt tineri specialişti, cu studii superioare în diverse domenii: 5 biologi, 1 geograf, 1 informatician şi 1 jurist. De atunci organizaţia s-a mai îmbogăţit cu 3 membri: 1 ecolog, 1 bio-chimist şi 1 istoric. Deşi până în momentul de faţă grupul este alcătuit doar din specialişti, odată cu dezvoltarea activităţilor specifice şi o mai bună vizibilitate a organizaţiei ne aşteptăm să adere la ideile şi acţiunile noastre şi alte persoane dornice de iniţiativă, indiferent de gradul de specializare, convingeri politice sau religioase.

Scopul organizaţiei, după cum se remarcă şi în denumirea acesteia, este de a promova valorile naturale şi culturale din cele două regiuni istorice din Vestul României, respectiv Banat şi Crişana. Dorim să realizăm o promovare calificată, informată a acestor valori, atât pentru utilizarea durabilă a acestora cât şi pentru dezvoltarea durabilă a comunităţilor din vecinătatea lor. De asemenea, promovăm conservarea valorilor naturale şi culturale de importanţă majoră sau periclitate. Deşi scopul iniţial al organizaţiei este de a desfăşura activităţi în special în cele două regiuni, pe termen lung, dorim ca aceasta să se implice în proiecte la o scară tot mai largă şi să contribuie la dezvoltarea şi implementarea politicilor de mediu la nivel regional şi naţional.

Grupurile ţintă sunt reprezentate de persoanele implicate direct în activităţile proiectului; elevi, studenţi, tineri specialişti sau nespecialişti, membrii autorităţilor publice locale şi regionale – şi respectiv comunităţile care vor beneficia de rezultatele acţiunilor implementate.

(1) Situl Natura 2000 SPACrișuri este situat în partea de nord-vest a judeţului Arad (97,9% din suprafaţa totală a sitului), ocupând o suprafaţă restrânsă și în partea de sud-vest a judeţului Bihor (2,1% din suprafaţa totală a sitului). Suprafaţa sitului este de  32196,60 ha, pe teritoriile administrative ale localităţilor Chişineu Criş, Grăniceri, Macea, Mişca, Pilu, Socodor, Sintea Mare, Şepreuş, Zerind (judeţul Arad), și Avram Iancu (judeţul Bihor). Limitele sitului pot fi identificate pe harta acestuia, Anexa 2 la prezentul regulament, conform HG nr. 1284/2007.

(2) Situl Natura 2000 SCICrișAlb este situat în nord-vestul judeţului Arad, de-a lungul râului Crișul Alb, ocupând un sector ce coboară din amonte de orașul Chișineu-Criș, până în aval de acesta, în apropierea localităţii Vărșand, pe teritoriile administrative ale localităţilor Chișineu-Criș, Pilu și Socodor. Situl are o suprafaţă de 826 ha. Limitele sitului pot fi identificate pe harta acestuia, Anexa 2 la prezentul regulament, conform OM nr. 776/2007.

(3) Situl Natura 2000 SCISocodor este situat pe teritoriul administrativ al localităţii Socodor, în partea de sud-est a acesteia și are o suprafaţă de 102 ha. Limitele sitului pot fi identificate pe harta acestuia, Anexa 1 la prezentul regulament, conform OM nr. 776/2007.

(4) R.Socodor se suprapune şi are aceeași suprafaţă și aceleași limite ca SCISocodor. (5) APSALunca este situată pe teritoriul administrativ al comunei Mișca și are o suprafaţă de 2 ha. Limitele sunt descrise astfel:

  • Limita nordică: începe din punctul situat la 135 m de limită parcelară dintre parcelele 2 şi 6 şi de la 140 m de limita parcelară dintre 5 şi 6, se continuă paralel cu această limită pe o distanţă de 100 m;
  • Limita estică: porneşte de la 235 m de limita parcelară dintre parcelele 2 şi 6, şi de la 140 m de limita parcelară dintre 5 şi 6, se continuă paralel cu prima linie parcelară pe o lungime de 200 m;
  • Limita sudică: porneşte din punctul situat la 235 m de limita parcelară dintre parcelele 2 şi 5, şi de la 60 m de limita parcelară dintre 5 şi 6, se continuă paralel cu aceasta pe o lungime de 100m;
  • Limita vestică: începe de la 135 m de limita parcelară dintre parcelele 2 şi 5 şi de la 60 m de limita parcelară dintre 5 şi 6, se continuă paralel cu prima limită parcelară pe o lungime de 200 m.

APSALunca cuprinde o suprafaţă reprezentată de o parte din parcela 6 (1,4 ha), o parte din subparcela 5A (0.55 ha) şi o parte din linia parcelară 84L (0,05 ha) din UP II Adea a Ocolului Silvic Criş. Unităţile amenajistice silvice sunt preluate din amenajamentul silvic întocmit în anul 2002, fiind incluse şi pe harta silvică ce face parte integrantă din amenajament.

(6) APSASocodor  este  situată  pe  teritoriul  administrativ  al  comunei  Socodor  și  are  o
suprafaţă de 3.1 ha. Limitele sunt descrise astfel:

  • Limita nordică: începe de la marginea parcelei 10 din UP I Socodor, de la intersecţia acestei margini cu limita subparcelară dintre V10 şi 10B şi se continuă pe această limită până la limita dintre parcela 10 şi terenul de vânătoare V72;
  • Limita estică: porneşte de la intersecţia limitei subparcelare dintre V10 şi 10B şi se continuă pe limita dintre parcela 10 şi terenul de vânătoare V72 până la intersecţia cu limita subparcelară dintre 10B şi 10A;
  • Limita sudică: se continuă pe limita subparcelară dintre 10A şi 10B până la intersecţia cu marginea pădurii;
  • Limita vestică: continuă pe marginea pădurii până la intersecţia cu limita subparcelară dintre V10 şi 10B.

Aria de Protecţie Specială Avifaunistică "Pădurea Socodor - colonie de stârci" cuprinde o suprafaţă reprezentată de subparcela 10B din UP I Socodor a Ocolului Silvic Criş. Subparcela silvică este preluată din amenajamentul silvic întocmit în anul 2002, fiind inclusă şi pe harta silvică ce face parte integrantă din amenajament.

Last modified on Joi, 03 Octombrie 2013 19:41

Evenimente Culturale

Sondaj

Nominalizati o specie emblematica din Campia Crisurilor?

Statistici


Vzitatori astazi:5
Vzitatori ieri:11
Vzitatori total:108772
Maxim de vizitatoris:2012-04-26